Leise Dich Abrahamsen
Anette Abrahamsson
Pia Arke
Malene Bach
Milena Bonifacini
Tine Borg
Iben Dalgaard
Dorthe Dalin
Inge Ellegaard
Anja Franke
Suzette Gemzøe
Marianne Grønnow
Mette Hanneman
Lone Høyer Hansen
Henriette Heise
Marianne Hesselbjerg
Susan Hinnum
Jytte Høy
Helene Illeris
Dorte Jelstrup
Berit Heggenhougen Jensen
Jenny Marie Johnson
Mette Gitz Johansen
Maria Karlsson
Nina Kleivan
Eva Koch
Simone Aaberg Kærn
Malene Landgreen
Annemette Larsen
Toni Larsen
Eva Larsson
Maria Lavman
Ann Lislegaard
Christine Melchiors
Bodil Nielsen
Lise Nellemann
Lisa Rosenmeier
Ane Mette Ruge
Annika Strøm
Elisabeth Toubro
Ane Vester
Gitte Villesen
Agneta Werner
Karin WesterlundStuderende fra Det Kongelige Danske Kunstakademi præsenterer værker & tekster

Students of The Royal Academy of Fine Arts presents works and texts