Derfor elsker vi din computer


Da vi i Artnode i 2002 fik idéen til en antologi om netkunst, skete det med det
formål at lave den bog, vi gerne selv ville læse. Hver især og sammen havde vi
som pionerer i en dansk kontekst beskæftiget os med netkunst, dvs. kunst der
gør brug af nettet, siden midten af 90erne. Derfor valgte vi også, at antologien
skulle fokusere på netkunst frem for på new media art, computerkunst, digital
kunst etc. Det var nettets nye muligheder for samtidskunsten, der interesserede
os. Som kunstnere havde vi, individuelt og kollektivt, skabt værker, der udfor-
skede netkunstens sociale, institutionelle og konceptuelle muligheder, og vi
havde deltaget i internationale festivaler og netværker; som “producerende gal-
lerister” havde vi faciliteret adgangen til nettet for en lang række andre kunst-
nere og derved givet dem muligheden for at udvikle deres værk i et nyt medie;
som undervisere, skribenter og foredragsarrangører havde vi præsenteret et
bredt spektrum af netkunsten for et dansk publikum; og vi tænkte, at en an-
tologi kunne samle trådene i dette arbejde. At bogen skulle være på dansk lå
i umiddelbar forlængelse af kernen i disse overvejelser, nemlig at integrere
netkunst på den danske samtidskunstscene. Ingen af os opfattede, hverken
dengang eller i dag, netkunst som en genre eller et fænomen, der var adskilt fra
den øvrige samtidskunst. Jo, det er selvfølgelig et nyt medie, der repræsenterer
nye muligheder for kunsten, men i Artnode har vi altid orienteret os mod kon-
ceptkunstneriske strømninger, så for os betyder mediet mindre end indholdet
og idéerne. Men hvorfor så overhovedet en antologi specifikt om netkunst? For-
di vi gerne vil fortælle andre, hvorfor vi synes, at netkunst ikke bare er en del af
samtidskunsten, men en særlig interessant del af den, som herhjemme er blevet
tildelt ganske lidt opmærksomhed i forhold til dens internationale udbredelse.
Derudover fandtes der ingen udgivelser på andre sprog, vi kunne henvise til.
Endelig tænkte vi, at det at præsentere netkunst i et (fysisk) medie, kunstscenen
kendte til, var den rigtige måde at komme et nyt publikum i møde på.

Efter at vi havde fået en mere præcis idé om, hvilken form for antologi vi
kunne tænke os at lave, kontaktede vi Torben Christensen, der på daværende
tidspunkt var professor på Medieskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi,
for at høre, om akademiet ville være med til at udgive antologien. For os var
det oplagt at involvere akademiet. Dels var flere af os uddannede derfra, dels
spiller akademiet en central rolle som formidler af ny samtidskunst og teori
herom. Torben Christensen sagde ja med det samme og fik daværende rektor
Else Marie Bukdahl med på projektet.

Med denne støtte kunne vi gå i gang med arbejdet med at finde frem til de
tekster, der skulle være med i antologien. Der var ingen, der havde forestillet
sig omfanget af den proces. Til trods for at netkunsten er ung, så er der pro-
duceret en omfattende mængde tekst om den i kataloger, på mailinglister, til
konferencer og på hjemmesider, det meste af det endda tilgængeligt online.
Over en periode på halvandet år læste og diskuterede vi flere hundrede tekster.
Der var ikke altid enighed om, hvilke der var gode og de rigtige, men det betød
samtidig, at da vi endelig havde en liste med de 36 tekster, der nu er med i
antologien, så var det ikke bare tekster, vi kunne enes om, det var de bedste
tekster om netkunst (og derfor har nogle forfattere mere end en tekst med).
 Antologien var fra starten tænkt som en bredt favnende samling af tekster,
både indholdsmæssigt og hvad angår forskellige tekstformer, som netkunsten
blev formidlet gennem. Derfor indeholder antologien akademiske teoretise-
ringer og kunsthistoriske analyser side om side med polemiske statements,
selvbekendelser og manifester. Tilsammen er det tekster, der afspejler netkun-
stens mangfoldighed og eksperimenterende tilgang til det at skrive om kunst.
To aspekter, der har været afgørende for Artnodes interesse i netkunst.
 Selvom antologien er en oversættelse af noget digitalt og virtuelt til et fy-
sisk objekt, så var det hele tiden tanken, at den skulle suppleres af en hjemme-
side, hvor man kunne læse videre og ikke mindst se de omtalte værker. Til
forskel fra antologien er hjemmesiden – vielskerdincomputer.dk – en åben
platform, hvor læserne også er en slags redaktører i den forstand, at de kan
linke til andre tekster, de finder er relevante for netkunst. På den måde er det
tanken, at vi sammen kan skabe et dynamisk bibliotek, der er med til at udvide
netkunstens horisont og perspektiver for samtidskunsten.

Nu, mere end seks år efter vi påbegyndte arbejdet, er Vi elsker din computer så
en fysisk realitet. Netkunsten har foretaget mange transformationer og er i dag
en anden størrelse end dengang, men det var aldrig vores intention, at teksterne
skulle knytte netkunsten til en bestemt historisk periode. Tværtimod skulle tek-
sterne præsentere netkunsten som et kunstnerisk mulighedsfelt, der stadig kun
er udforsket en lille del af. Derudover tillader afstanden os at forholde os til
netkunst uden den hype, som omgav dens første bølge. Antologien er således
hverken udtryk for nostalgi eller modeluner. Vi elsker din computer skal manifes-
tere, at netkunsten er en del af samtidskunsten, så længe nettet eksisterer. Noget
lignende kan siges om Artnode: Vi vil elske din computer, så længe der er noget,
der hedder samtidskunst.

Tak til Mikkel Bogh, Else Marie Bukdahl, Rasmus Eckardt, Nanna Grunnet,
Otto Pedersen og Morten Visby for deres arbejde på antologien, til Elisabeth
Delin Hansen, Christian Heide, Mads Ranch Kornum, Prami Larsen, Anders
Michelsen, Jesper Nymark, Morten Lerhardt og Sanne Kofod Olsen for at have
støttet Artnode, til alle de kunstnere, som Artnode har arbejdet sammen med i
løbet af årene, og sidst, men ikke mindst til alle skribenterne, der har bidraget
til antologien.

En stor tak til Andreas Brøgger for at have udvist modet til give sig i kast med at
oversætte teksterne og for at have løst opgaven så forbilledligt.

Endelig også en særlig tak til Jodi for have “fundet på” titlen til antologien.

God læselyst. Og husk også at besøge netkunsten online.


Artnode
Niels Bonde, Kim Borreby, Peter Fjeldberg, Mogens Jacobsen, Jacob Lillemose,
Martin Pingel, Nikolaj Recke og Morten Schjødt