Vi elsker din computer

En antologi om netkunst redigeret af Artnode
Artnode / Jacob Lillemose og Nikolaj Recke (red.)
www.artnode.org

© Forfatterne 2008
© Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 2008


Oversat fra engelsk af Andreas Brøgger
“Afsked med netkunsten” oversat fra tysk af Morten Visby

Omslag og layout: Rasmus Eckardt

Bogen er sat med ITC Slimbach og trykt hos Sangill Grafisk

Oplag: 800

1. udgave, 1. oplag

Printed in Denmark 2008

ISBN 978-87-7945-059-2


Webformidlings projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsens Kulturnet Danmark pulje
Bogen er udgivet med støtte fra BECKETT-FONDEN og KunstrådetHovedsponsor for formidlingsaktiviteter på Billedkunstskolerne